Cauvin, T. (2018). El auge de la historia pública: una perspectiva internacional. Historia Crítica, 1(68), 3–26. https://doi.org/10.7440/histcrit68.2018.01