La vivienda como máquina de Shōzō Uchii
PDF
HTML

Categorías

Cómo citar

Ortiz Lara, N. F. (2021). La vivienda como máquina de Shōzō Uchii. KOBAI Contacto Con Japón, 1(2), 8–15. https://doi.org/10.53010/kobai02.2021.01
https://doi.org/10.53010/kobai02.2021.01
PDF
HTML

Citas

Hokura, K. (2019). 50-Nen-me no `sakura’ o kaku ni. Machi no komyunitihabu o mezasu. Obtenido de https://suumo.jp/library/article/entry/to_0008359513/

Kurita, I. (1973). Gendaisaku Kashū Gendainihon kenchikuka Zenshū2 (24) (2 ed.). Tokio: San’ichishobō.

Okata, J., & Murayama, A. (2011). Tokyo’s Urban Growth, Urban Form and Sustainability. Megacities: Urban form, governance, and sustainability (pp. 15-41). Tokio: Springer.

Uchii, N. (2008). Architect Uchii Shōzō: 1933-2002. Tokio: Shin Kenchikusha.

Uchii, S. (1981). Uchii Shōzō. Tokio: Shin Kenchikusha.

Umehara, A. (2017). Sakuradai bireji ni miru,‘kenkō’na kenchiku ttena ndarou? Obtenido de http://morinooto.jp/2017/05/16/ecodiy2016-05/